• استرس خداحافظ برای همیشه
  استرس خداحافظ برای همیشه … استرس، حالتی در جسم و روان است که از وارد شدن فشارهای روحی و جسمی
 • افسردگی چیست؟
  افسردگی چیست؟ همهء ما گاهی اوقات، احساس خستگی، بی حوصلگی و ناراحتی می کنیم. این احساسات، معمولاً بیش از یک
 • هوش هیجانی
  هوش هیجانی به معنای شناخت و کنترل هیجان و احساسات هست.مثلاً وقتی غمگینی بتونی احساستو مدیریت کنی،وقتی همسرت یا دوستت
 • خودخواهی یا خودباوری ؟
  شاید لازم باشه گاهی در مواجهه با مسائل از خود این سوال را بپرسیم. خودخواهی یا خودباوری ؟ اول از
 • وسواس فکری وسواس کلمه‌ای که شنیدنش لرزه به تن بعضی هامون میندازه ! به همراهش یادآوری خستگی تن و ذهن
 • مثبت اندیشی
  مثبت اندیش باشیم یا بدبین؟ وقتی صحبت از مثبت اندیشی میشه بازخورد افراد خیلی متغیره،یک نفر میگه مثبت اندیشی علاج