بایگانی برچسب: ازمسیرلذّت بردن

هیچ کاری نکردن منو خوشحال نمی‌کنه

هیچ کاری نکردن منو خوشحال نمی‌کنه

هیچ کاری نکردن منو خوشحال نمی‌کنه وقتی بیکارم احساس خوبی نسبت به خودم ندارم. احساس مفید‌بودن نمی‌کنم. ترجیح می‌دم شب از خستگی خوابم ببره . تا از بیکاری تا نزدیکای صبح توی فضای مجازی بچرخم. وقتی کسی به موفّقیت و جایگاهی می‌رسه، دیگران معمولاً فقط اون قلّه و نقطه پایان رو می‌بینن . تعداد کمی […]