بایگانی برچسب: استرس

به همین راحتی غول فوبیا را شکست دهید

به همین راحتی غول فوبیا را شکست دهید

به همین راحتی غول فوبیا را شکست دهید ترس چیست؟؟ ترس، احساسی است که هر انسانی آن را می‌شناسد. انسان‌ها از آن به‌ عنوان احساسی ناخوشایند یاد و از آن دوری می‌کنند، چرا که این احساس بنا بر طبیعت خود زمانی ظاهر می‌شود که خطری درونی یا بیرونی فرد را تهدید می‌کند. این احساس به […]

استرس خداحافظ برای همیشه

استرس خداحافظ برای همیشه

استرس خداحافظ برای همیشه … استرس، حالتی در جسم و روان است که از وارد شدن فشارهای روحی و جسمی به فرد، ناشی می شود. استرس حالتی ناشی از فشار است نه خود فشار، امّا با اندکی اغماض می توانیم استرس را همان فشار عصبی معنی کنیم و آن را حالتی بدانیم که انسان، در […]