بایگانی برچسب: دروغ‌گویی در تعالیم دینی

روان‌شناسی دروغ‌گویی

روان‌شناسی دروغ‌گویی

از نظر روان‌شناسی دروغ‌گویی انواعی دارد. دفتر فرهنگی آموزشی فانوس قصد دارد این آسیب را از لحاظ روانشناختی بررسی کند.با ما همراه باشید. ریا، فریب‌کاری، دروغ زبانی و…انواع مختلفی از دروغگویی هستند. از جمله علّت‌های دروغ‌گویی می‌تواند: اختلال شخصیت، رسیدن به هدف و منافع شخصی، توجیه کردن رفتار و اعمال، توقعات بالای دیگران و…باشد. از […]