بایگانی برچسب: وسواس

وسواس فکری

وسواس فکری وسواس کلمه‌ای که شنیدنش لرزه به تن بعضی هامون میندازه ! به همراهش یادآوری خستگی تن و ذهن آشفتگی و اتلاف وفت ، آب و خوراکی و … به هم ریختگی ناشی از تکرار بیهوده کارها. کارهایی تبدیل به عادت و سبک زندگی فرد می شود. عملیات خوش و سختی که گاهاً همراه […]