بایگانی برچسب: ویژگی افراد مثبت اندیش

مثبت اندیشی

مثبت اندیشی

مثبت اندیش باشیم یا بدبین؟ وقتی صحبت از مثبت اندیشی میشه بازخورد افراد خیلی متغیره،یک نفر میگه مثبت اندیشی علاج همه مشکلاته یکی دیگه فکر میکنه زیادی مثبت فکرکردن باعث میشه از دیگران ضربه بخوری شعارشون هم اینه که همه آدمها  به صورت پیش فرض بدن مگر اینکه خلافش ثابت بشه! ولی واقعا این تفکر […]